Påträngande information

Wednesday September 30th, 2009

Nog för att reklam är rätt störande, men att det kan vara direkt dödligt trodde jag inte.

Comments Off

Comments are closed.